11.11.2020 | IV Wyśpiewajmy Niepodległość

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Wykonawcy | Adam Diesner – tenor, fortepian; Patrycja Ruchała – mezzosopran, saksofon; Paweł Wiśniewski – akordeon, Paweł Ratajek– akordeon, Jerzy Wardęski – klawesyn, fortepian, Alicja Olejarz – wokal, pod opieką Dagmary Olejarz

Termin | 11.11.2020 roku 

Czas trwania | start godz. 12.00

Miejsce| transmisja internetowa z koncertu na Zamku w Krokowej na: Facebook.com/Fundacja.Sedlaka oraz wspólne śpiewanie poprzez platformę Zoom

Wstęp | wolny, na spotkanie Zoom obowiązuje rejestracja on-line

Opis wydarzenia | Serdecznie zapraszamy na czwartą ogólnopolską edycję “Wyśpiewajmy Niepodległość” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem organizacji wydarzenia jest upamiętnienie ważnego dla historii Polski święta – 11 listopada oraz budowanie społecznej więzi patriotycznej i myśli obywatelskiej, także wśród mniejszości narodowych i etnicznych. Umożliwienie szerokiej publiczności wzięcia udziału w wydarzeniu generuje poczucie wspólnotowości oraz jedności narodowej z poszanowaniem historii i kultury polskiej. Wirtualny charakter imprezy daje możliwość uczestniczenia w niej nie tylko mieszkańcom z całej Polski, ale i ze świata! Wspólne śpiewanie i muzykowanie jest wspaniałym sposobem integracji rodzinnej, pokoleniowej, społecznej oraz międzykulturowej. W programie przewidziano wyśpiewanie ponad 20 pieśni patriotycznych, w tym w języku kaszubskim! Kolejność śpiewanych utworów będzie wybierana losowo – przy udziale publiczności on-line. Wideokonferencja i transmisja on-line umożliwi dostęp odbiorcom spoza granic Polski umożliwiając realizację potrzeby narodowego łączenia się z rodakami podczas zbiorowego uniesienia patriotycznego. Całość wydarzenia będzie rejestrowana w formie nagrania wideo. 

Istnieją dwie możliwości uczestnictwa w wydarzeniu:

  • śledzenie transmisji internetowej na facebooku: https://www.facebook.com/Fundacja.Sedlaka
  • czynny udział w spotkaniu poprzez platformę Zoom – zgłoszenia poprzez formularz https://forms.gle/F8xQbWX2apo47DT76 lub mailowo (biuro@fundacjasedlaka.pl).
    Na urządzeniu należy mieć zainstalowaną aplikację Zoom. Śpiewnik z utworami będzie można pobrać na stronie www.fundacjasedlaka.pl na dwa dni przed wydarzeniem. 

Projekt | Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Piaśnica – kultura miejsca”, który polega na organizacji cyklu 134 interdyscyplinarnych zdarzeń łączących różne dziedziny sztuki, związanych z kulturą Piaśnicy i determinującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką. Podczas zajęć uczestnicy projektu poznają skomplikowaną historię miejsca oraz sylwetki osób związanych z ludobójstwem w Piaśnicy: ofiar i oprawców. Zagadnienia rozwijają wątki złożonych relacji państwowo – narodowych w zderzeniu z życiem mieszkańców, których sąsiedzkie więzy zostają sztucznie podzielone granicami powstałego niepodległego państwa polskiego (rzeka Piaśnica – naturalna granica Traktatu Wersalskiego).  

Cytując słowa ks. prałata Daniela Nowaka „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie” naszym celem jest realizacja działania, które łączy społeczność, buduje tożsamość narodową i sprzyja pokojowej przyszłości. Projekt realizowany jest od 2017 roku, dzięki współpracy społeczności, szkół, wyższych uczelni oraz instytucji kultury Pomorza i kraju.

Organizator | Fundacja imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

Współorganizator I Zamek w Krokowej 

Honorowy Patronat | Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

Partnerzy | Krokowskie Centrum Kultury, Gmina Krokowa, Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica, Dom Kultury ŚWIT w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Centrum Kultury “Dworek Białoprądnicki, Polish Catholic Association Polish Millennium House, European’s Welfare Association, Chór Senza Nome z Coventry, Gdyński Chór Kameralny, Wioska Żywej Archeologii   

Patronaty medialne | Radio Gdańsk, TTM, Bałtycka TV

Dołącz do wydarzenia Facebooku: https://www.facebook.com/events/1500391123684095

WYDARZENIE REALIZOWANE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO I OBOSTRZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z COVID – 19. ZACHOWAJ DYSTANS! 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.