Alicja Piaśnicka

O projekcie

Projekt zakłada stworzenie pomnika bł. Alicji Kotowskiej z uczennicą, nawiązującego do rzeźby występującej na ołtarzu w Lesie Piaśnickim. Rzeźba zostanie wykonana z brązu i udostępniona w przestrzeni publicznej przy Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej z inicjatywy Fundacji Sedlaka, zgodnie z ideami projektu „Piaśnica – kultura miejsca”, w koncepcji Dagmary Olejarz. Figura zostanie zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarza prof. Tomasza Sobisza. Rzeźba przyczyni się do popularyzacji sylwetki bł. s. Alicji Kotowskiej, stanie się przestrzenią do kontemplacji historii. Projekt pomnika zakłada ukazanie siostry Alicji z uczennicą, ukazując aspekt edukacyjny życia męczennicy i rolę nauczycielki jaką odegrała na pomorzu. Całe swoje życie poświęciła nauce i edukacji. Ma to za zadanie wskazywać odbiorcom na wartość edukacji i nauki w życiu każdej jednostki. Początkowym dylematem prac koncepcyjnych było pytanie o wizerunek siostry Alicji. Uznaliśmy za właściwy będzie wizerunek z okresu pracy na pomorzu i z czasu kiedy oddała życie w Lasach Piaśnickich.

Artysta

Dr hab., prof. ASP w Gdańsku Tomasz Sobisz – urodzony w 1973 w Lęborku. Studiował na ASP w Gdańsku, dyplom otrzymał w 1998 roku. Stypendysta i laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień stopnia ministerialnego i lokalnego, m. in.: Medal PRO PATRIA, Medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS, MEDAL SENATU RP. Jego realizacje rzeźbiarskie i pomnikowe znajdują się m.in.: w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w Basilica Santi XII Apostoli w Rzymie, w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, w Klasztorze Franciszkanów w Wilnie, na UAM w Poznaniu, w Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie, na Jasnej Górze, w Bazie F-16 w Poznaniu-Krzesinach, w Wiedniu – w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu, w Watykanie, w Senacie RP w Warszawie, w Katedrze św. Bawona w Gandawie, w Instytucie Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie i w wielu innych miejscach w kraju i zagranicą. Obecnie pracuje w Katedrze Rzeźby i prowadzi pracownię Podstaw Rzeźby. W latach 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Rzeźby i Intermediów. 

Źródło: Opracowanie własne TS

Zachęcamy do promocji, wsparcia projektu i współpracy!

Darowizną na rachunek: 47 1160 2202 0000 0002 9869 1864 

Tytułem: Darowizna “Alicja Piaśnicka”

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/6cxk44

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc !