Alicja Piaśnicka

O PROJEKCIE RZEŹBY „ALICJI PIAŚNICKIEJ”

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni upamiętniającej dziedzictwo kultury polskiej, tożsamość narodową i patriotyzm przez realizację i posadowienie pomnika bł. Alicji Kotowskiej z uczennicą, nawiązującego do rzeźby występującej na ołtarzu w Lesie Piaśnickim. Rzeźba zostanie wykonana z brązu i udostępniona w przestrzeni publicznej przy Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej z inicjatywy Fundacji Sedlaka, zgodnie z ideami projektu „Piaśnica – kultura miejsca”, w koncepcji Dagmary Olejarz. Figura zostanie zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarza prof. Tomasza Sobisza. Rzeźba przyczyni się do popularyzacji sylwetki bł. Alicji Kotowskiej, stanie się przestrzenią do kontemplacji sztuki. Projekt pomnika zakłada ukazanie siostry Alicji z uczennicą, ukazując aspekt edukacyjny życia męczennicy i rolę nauczycielki jaką odegrała na pomorzu. Całe swoje życie poświęciła nauce i edukacji. Ma to za zadanie wskazywać odbiorcom na wartość edukacji i nauki w życiu każdej jednostki. Początkowym dylematem prac koncepcyjnych było pytanie o wizerunek siostry Alicji. Uznaliśmy za właściwy będzie wizerunek z okresu pracy na pomorzu i z czasu kiedy oddała życie w Lasach Piaśnickich.

AUTOR DZIEŁA

Prof. Tomasz Sobisz – urodzony w 1973 w Lęborku. Studiował na ASP w Gdańsku, dyplom otrzymał w 1998 roku. Stypendysta i laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień stopnia ministerialnego i lokalnego, m. in.: Medal PRO PATRIA, Medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS, MEDAL SENATU RP. Jego realizacje rzeźbiarskie i pomnikowe znajdują się m.in.: w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w Basilica Santi XII Apostoli w Rzymie, w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, w Klasztorze Franciszkanów w Wilnie, na UAM w Poznaniu, w Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie, na Jasnej Górze, w Bazie F-16 w Poznaniu-Krzesinach, w Wiedniu – w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu, w Watykanie, w Senacie RP w Warszawie, w Katedrze św. Bawona w Gandawie, w Instytucie Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie i w wielu innych miejscach w kraju i zagranicą. Obecnie pracuje w Katedrze Rzeźby i prowadzi pracownię Podstaw Rzeźby. W latach 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Rzeźby i Intermediów. 

Źródło: Opracowanie własne Pana Profesora

O BŁOGOSŁAWIONEJ ALICJI KOTOWSKIEJ 

Alicja Kotowska – siostra zakonna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, dyrektorka gimnzajum wejherowskiego oraz żeńskiego liceum. Zdobyła solidne wykształcenie na Uniwersytecie Warszawskim, została odznaczona za pracę samarytańską w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku Orderem Polonia Restituta. Przyczyniła się do rozwoju szkoły w Wejherowie, a także wysokiego poziomu nauczania w placówce. Jej posługa przypadła na czas II wojny światowej i licznych aresztowań w tym również osób duchownych. Więzienie było etapem selekcji więźniów przed zagładą. Zmarła śmiercią męczeńską w dniu 11 listopada 1939 roku. Według źródeł tego dnia została wywieziona z Wejherowa do Piaśnicy wraz z grupą żydowskich dzieci, którymi podczas jazdy samochodem opiekowała się. Do końca swojego życia była posłuszna woli Bożej Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku wraz z 107 Męczennikami II wojny światowej.

Na podstawie „Piaśnica. Jak kropla wody w Oceanie”

Uroczyste odsłonięcie rzeźby bł. Alicji Kotowskiej (link do artykułu)

Dofinansowanie |

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zrealizowano ze środków Fundacji ORLEN.