Uwaga: Tryb testowy jest włączony. W czasie trybu testowego żadne prawdziwe transakcje nie zostaną dokonane.

Działania statutowe

Pomóż naszej organizacji, przekazując darowiznę już dziś! Wszystkie darowizny idą bezpośrednio na odmianę naszej sprawy.

Ile chcesz przekazać? Jako współtwórca Fundacja Sedlaka upewniamy się, że od razu przystąpisz do wspierania naszej sprawy. Dziękujemy za hojność!

Kto dzisiaj wspiera?
Nigdy nie udostępnimy nikomu tych informacji.
Dane osobiste

Wybierz metodę płatności

Wpłać darowiznę na podany numer konta przelewem:

przelewy w PLN | PL 47 1160 2202 0000 0002 9869 1864

przelewy w EUR |  PL 37 1160 2202 0000 0002 9869 3208

MILLENNIUM Bank

SWIFTCODE | BIGBPLPWXXX

tytułem | darowizna na cele statutowe

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Prawo do odliczenia nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się podatkiem liniowym (art. 30c, ust. 2 ustawy o PIT) lub kartą podatkową (art. 31 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania dokonywane jest w zeznaniu rocznym (odpowiednio na załącznikach PIT/O lub CIT-8/O i CIT-D) poprzez wskazanie kwoty przekazanych darowizn, dokonanego odliczenia oraz danych obdarowanego (art. 26 ust. 6b ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1g ustawy o CIT).

Jeżeli chodzi o obowiązki dokumentacyjne po stronie darczyńców – wystarczający jest dowód wpłaty darowizny na rachunek płatniczy Fundacji lub w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 1-2 ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

Here's what you're about to donate:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Darowizna ogółem

Suma darowizn: 100zł