Uwaga: Tryb testowy jest włączony. W czasie trybu testowego żadne prawdziwe transakcje nie zostaną dokonane.

Wesprzyj Projekt "Piaśnica - kultura miejsca"!

Pomóż naszej organizacji, przekazując darowiznę już dziś! Wszystkie darowizny wpływają bezpośrednio na rozwój projektu "Piaśnica - kultura miejsca"!

Jaką kwotę chciałbyś przekazać na działania związane z projektem "Piaśnica - kultura miejsca"?

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Wpłać darowiznę na cele związane z projektem przelewem:

przelewy w PLN | PL 47 1160 2202 0000 0002 9869 1864

przelewy w EUR |  PL 37 1160 2202 0000 0002 9869 3208

MILLENNIUM Bank

SWIFTCODE | BIGBPLPWXXX

tytułem | darowizna na cele związane z projektem "Piaśnica - kultura miejsca"

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Prawo do odliczenia nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się podatkiem liniowym (art. 30c, ust. 2 ustawy o PIT) lub kartą podatkową (art. 31 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania dokonywane jest w zeznaniu rocznym (odpowiednio na załącznikach PIT/O lub CIT-8/O i CIT-D) poprzez wskazanie kwoty przekazanych darowizn, dokonanego odliczenia oraz danych obdarowanego (art. 26 ust. 6b ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1g ustawy o CIT).

Jeżeli chodzi o obowiązki dokumentacyjne po stronie darczyńców – wystarczający jest dowód wpłaty darowizny na rachunek płatniczy Fundacji lub w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 1-2 ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

Suma darowizn: 100,00zł