Uwaga: Tryb testowy jest włączony. W czasie trybu testowego żadne prawdziwe transakcje nie zostaną dokonane.

Wesprzyj Projekt "System Wzajemnej Relacji"!

Pomóż naszej organizacji, przekazując darowiznę już dziś! Wszystkie darowizny wpływają bezpośrednio na rozwój projektu "System Wzajemnej Relacji"!

Jaką kwotę chciałbyś przekazać na działania związane z projektem "Missa Pro Pace"?

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Wpłać darowiznę na podany numer konta przelewem:

przelewy w PLN | PL 47 1160 2202 0000 0002 9869 1864

przelewy w EUR |  PL 37 1160 2202 0000 0002 9869 3208

MILLENNIUM Bank

SWIFTCODE | BIGBPLPWXXX

tytułem | darowizna na działalność związaną z projektem "System Wzajemnej Relacji"

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Prawo do odliczenia nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się podatkiem liniowym (art. 30c, ust. 2 ustawy o PIT) lub kartą podatkową (art. 31 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania dokonywane jest w zeznaniu rocznym (odpowiednio na załącznikach PIT/O lub CIT-8/O i CIT-D) poprzez wskazanie kwoty przekazanych darowizn, dokonanego odliczenia oraz danych obdarowanego (art. 26 ust. 6b ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1g ustawy o CIT).

Jeżeli chodzi o obowiązki dokumentacyjne po stronie darczyńców – wystarczający jest dowód wpłaty darowizny na rachunek płatniczy Fundacji lub w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 1-2 ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

Suma darowizn: 100,00zł