Granice Piaśnicy

Granice Piaśnicy to autorski projekt Aleksandry Pitry – Kox realizowany w ramach stypendium Ministra Kultry i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniania kultury w roku 2021, animacja i edukacja kulturalna.

Zadanie polega na realizacji 12 interdyscyplinarnych działań animacji i edukacji kulturalnej łączących historię, literaturę, malarstwo, muzykę, film, teatr i performance, nawiązujących do tradycji miejsca oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury. Zadanie skupia się na mieszkańcach woj. pomorskiego i dolnośląskiego poprzez odniesienie do ważnych dla kultury lokalnej wątków oraz wspomaganie wartościowych form uczestnictwa w kulturze, której dostęp jest utrudniony ze względu na ograniczenia terytorialne oraz kompetencyjne. Uczestnicy są zaangażowani dzięki realizacji interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi pracy, co stymulowało ich kreatywność, rozwinęło sztukę myślenia krytycznego oraz sprzyjało współpracy wewnątrz grupy i poza nią. Osiągnięcie pożądanych rezultatów możliwe jest dzięki wykorzystaniu dzieł o wysokiej wartości artystycznej, bezpośredniemu kontaktowi odbiorców z wybitnymi twórcami, współpracy z instytucjami kultury, oświaty i nauki.

Każde z wydarzeń nawiązuje tematycznie do konkretnych wydarzeń z historii Polski (Wojna Trzynastoletnia, II Wojna Światowa, odzyskanie przez Polskę niepodległości) oraz historii miejsca, w którym przedsięwzięcie się odbywa (Bitwa pod Świecinem, Piaśnica rzeka – naturalna granica Traktatu Wersalskiego, Zbrodnia Piaśnicka – 12-14 tys. ofiar ludobójstwa hitlerowców na społeczności cywilnej, Kritchen – miejsce palenia czarownic), a także dzieł sztuki i wytworów kultury polskiej i światowej (m.in. Graduał Żarnowiecki – rękopis cysterski z XV w., HAIKU Brzóski Brzóskiewicza, filmy Lecha Majewskiego „Krzyż i Młyn”, sztuka „Zmierzch” W. Stamma).

Do poprowadzenia wydarzeń zapraszani są specjaliści w danej dziedziny, a współpraca z instytucjami kultury, nauki i oświaty zapewnia fundament merytoryczny. Wykorzystywane są nieszablonowe rozwiązania edukacyjne, oparte na interakcji uczestników dla aktywnego i świadomego kontaktu ze sztuką oraz ukazywania różnych sposobów jej doświadczania.

Realizacja interaktywnych zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi pracy oraz animacja do działań twórczych angażuje społeczność i uaktywnia uczestników, stymuluje ich kreatywność, rozwija sztukę myślenia krytycznego, uruchamia twórczy i odbiorczy potencjał jednostki oraz grupy. Zaangażowanie do działań osób w każdej kategorii wiekowej i społecznej sprzyja ich integracji. Wydarzenia odbywają się w instytucjach wspierających, związanych tematycznie z przedmiotowym tematem zajęć.

Zrealizowanie przedsięwzięcia stwarza przestrzeń do swobodnej wymiany myśli w kontekście przemian nowoczesnej sztuki, nauki i życia społecznego. Jej zamiarem jest wyjście sztuki i nauki w przestrzeń publiczną z uwzględnieniem kulturowego potencjału grupy docelowej oraz dialog o ich zagadnieniach z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych, międzykulturowych kompetencji i wrażliwości.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.