II Ogólnopolski Konkurs Poezji Uczniowskiej „Piaśnica – kultura miejsca”

REGULAMIN

Cele konkursu: 

 • Popularyzacja historii regionu, patriotyzmu,
 • Rozbudzanie wyobraźni poetyckiej,
 • Rozwijanie wrażliwości, zdolności i umiejętności literackich,
 • Inspirowanie do aktywności twórczej,
 • Promocja młodych talentów i wymiana doświadczeń poetyckich.

Organizator konkursu:

 • Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka – prezes Aleksandra Pitra – Kox

Współorganizator konkursu: 

 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Gdyni – prezes Elwira Worzała
 • Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. s. Alicji Kotowskiej w Wejherowie – historyk Agnieszka Wszałek 

Partner konkursu:

 • Stowarzyszenie “Rodzina Piaśnicka”

Regulamin konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i ponadpodstawowych. Nauczyciel/opiekun artystyczny ogłasza w swojej szkole konkurs i przeprowadza etap szkolny w terminie od 10.06 do 25.09.2024 r. 
 • Do Organizatora konkursu szkoła przesyła maksymalnie 3 wiersze pocztą elektroniczną do 30.09.2024 r., do godz. 15.00 na adres e-mail: konkurs.zmartwychwstanki@interia.pl.
 • Wiersze przesłane po terminie oraz z błędami (np. ortograficznymi) nie będą brały udziału w konkursie.
 • Tematyka wierszy powinna nawiązywać do założeń projektu “Piaśnica – kultura miejsca” oraz cytatu bł. s. Alicji Kotowskiej  “Jak kropla wody w Oceanie Jego Miłosierdzia”.
 • Uczestnicy konkursu przed przystąpieniem do pisania wierszy powinni we własnym zakresie zapoznać się z historią Piaśnicy. W bieżącym roku Organizatorzy szczególnie zachęcają do zgłębienia historii bł. s. Alicji Kotowskiej – jednej z Ofiar Piaśnicy oraz wzięcia udziału w warsztatach – na stronach www Organizatorów udostępnione zostały materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów dot. zbrodni piaśnickiej oraz postaci bł. s. Alicji Kotowskiej oraz bibliografia. 
 • Uczestnicy przekazują jeden własny, niepublikowany wcześniej wiersz (również w innych konkursach) do swojego nauczyciela: polonisty lub bibliotekarza (opiekuna artystycznego). Wiersz napisany w pliku Word (nie zapisany w .pdf z możliwością edycji), interlinia pojedyncza, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 z obu stron. Pod wierszem umieścić metryczkę drukowanymi literami: IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, NAZWA SZKOŁY, KLASA, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA. 
 • Przesłanie pracy konkursowej oznacza automatyczną zgodę autorów i nauczycieli, opiekunów artystycznych i prawnych na publikację wierszy w tomiku oraz relację z finału konkursu przez Organizatorów.
 • Wraz z wierszami należy przesłać wypełnione zgłoszenie oraz podpisaną klauzulę – załącznik nr 1 i 2.
 • Decyzja jury konkursu jest ostateczna. Konkurs nie uprawnia do uzyskania punktów przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 • Nagrodą w konkursie są tomiki nagrodzonych i wyróżnionych wierszy opatrzonych ISBN.
 • Finaliści konkursu oraz ich opiekunowie artystyczni otrzymają zaproszenia na finał (rozdanie nagród), który odbędzie się w listopadzie 2024 r. w Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. s. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu finału lub też rezygnacji z tej części konkursu. W przypadku rezygnacji z uroczystego wręczenia nagród, laureaci odbierają indywidualnie nagrody po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.
 • więcej informacji: www.fundacjasedlaka.pl, https://szkolazmartwychwstanek.edupage.org/
 • Projektu współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.