Integracja z Ludnością Ukraińską w ramach programu „Piaśnica – kultura miejsca”

Wojna u naszych wschodnich sąsiadów jest wydarzeniem niezwykle ciężkim, zwłaszcza mając na względzie to, że tragiczne wydarzenia dzieją się blisko nas samych. Życie milionów osób z Ukrainy zmieniło się diametralnie, a duża liczba ludzi, głównie kobiet z dziećmi, zaczęła napływać do Polski.

Solidaryzacja z Ukrainą na terenie całego kraju przebiega niezwykle dobrze, a Polski naród pokazuje, że nie zostawi w potrzebie ludzi, którzy w tym momencie jej potrzebują. Fundacja Sedlaka, działając na terenie Gminy Krokowa i okolic angażuje się w działania pomocowe. W ramach programu „Piaśnica – kultura miejsca”, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, postanowiła stworzyć ofertę dla ludności ukraińskiej. Działania te obejmują różne sfery – od bezpośredniej pomocy przy akomodacji, udzielenia wsparcia materialnego, pomoc w znalezieniu pracy, organizację szkoleń językowych, po pomoc psychologiczną oraz integrację z ludnością lokalną. 

Opis projektu

Projekt zakłada organizację, we współpracy z innymi placówkami, miejsc pobytu dla ludności ukraińskiej, jak i ich transport, pomoc w zakupie żywności, środków higieny i w przypadku zaistniałej potrzeby, innych przedmiotów niezbędnych do godnego życia. Kolejne działania dotyczą organizacji wydarzeń, wśród których możemy wyróżnić:

  • wydarzenia integracyjne
  • wydarzenia psychologiczne
  • wydarzenia kulturalne
  • wydarzenia edukacyjne
  • wydarzenia doradcze

Poszczególne wydarzenia mają za zadanie pomóc w efektywnym szukaniu pracy, podniesienie poziomu kwalifikacji, adaptacji oraz pogłębienia integracji. Zajęcia wesprą naukę języka polskiego, wpłyną na integrację polsko-ukraińską, zwłaszcza najmłodszych (warsztaty plastyczne, muzyczne, wspólne spacery), a także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy pomogą im w odnalezieniu się w polskich szkołach. Kluczowym elementem spotkań jest wsparcie psychologiczne.

Działania te zmierzają do najważniejszego celu, jakim jest integracja społeczna, służąca zmianom, jakie po projekcie mają zajść w lokalnych społecznościach. Dotyczyć będą one dwóch obszarów:

– kulturowym – możliwość spotkań i warsztatów będzie możliwością na poznanie zwyczajów i tradycji ludności z Ukrainy, pomoże to rozwinąć także lokalne społeczności i  być może wpłynie na tworzenie nowych grup zrzeszających osoby z Polski i z Ukrainy na  terenie w celu wspólnej integracji i podtrzymywania tradycji i kultury (co również po  projekcie chętnie wesprzemy);

– społecznym – w szczególności u najmłodszych. Integracja rówieśnicza  pozwoli na rozwijanie w młodych Polakach dobrych postaw wobec cudzoziemców.  Dzięki projektowi dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, będą mogły zrozumieć, że nikt z nas  nie jest tylko Polakiem, Ukraińcem, czy inną narodowością. Jesteśmy przede wszystkim  ludźmi i już ten fakt wystarczy, żebyśmy mieli do siebie wzajemny szacunek. Krok ten  skierowany jest nie tylko do najmłodszych, ale również do każdej grupy wiekowej.  Zakładamy, że społeczeństwo po tym doświadczeniu będzie przychylniejsze dla innych  osób i samo też będzie szerzyło te postawy z pokolenia na pokolenie, pokazując tym  samym innym narodowościom, że cechuje nas otwartość i tolerancja. 

Więcej na temat przebiegu projektu w artykule: Sposoby integracji i aklimatyzacji ludności ukraińskiej na terenie gminy Krokowa

Wersja artykułu w języku ukraińskim: Шляхи інтеграції та акліматизації українського населення в гміні Крокова

Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

autor: Natalia Basiura