Kustosz Muzeum Sedlaka w Krzeczynie

Fundacja Sedlaka poszukuje osoby na stanowisko kustosza Muzeum Sedlaka w Krzeczynie (gmina Oleśnica, województwo dolnośląskie).

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków: religioznawstwo, antropologia, filozofia, muzealnictwo, historia sztuki
 • zainteresowanie tematyką związaną z bioelektroniką
 • doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem oraz realizacji projektów wystawienniczych i naukowym opracowywaniu zbiorów
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (Znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem)
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office, programami porządkującymi bazy danych oraz służącymi do edycji zdjęć
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność i samodzielność
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność (praca w weekendy)


 • Wymagania dodatkowe:
 • publikacje naukowe
 • umiejętność organizacji pracy, planowania oraz skutecznego działania
 • umiejętność opracowywania, recenzowania oraz redakcji treści naukowych i popularnonaukowych
 • studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa
 • znajomość drugiego języka obcego
 • odporność na stres

  Opis stanowiska:
 • opracowywanie i katalogowanie zbiorów
 • organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz przygotowywanie kwerend, informatorów, katalogów, scenariuszy wystaw oraz tekstów naukowych i popularnonaukowych w zakresie przeprowadzonych badań
 • wspieranie działalności dydaktycznej m.in.: oprowadzanie po wystawach oraz przygotowywanie materiałów warsztatów i lekcji w muzeum
 • współpraca przy tworzeniu projektów grantowych oraz wniosków

  Oferujemy:
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy pracę (po okresie próbnym)
 • możliwość samorealizacji i samodzielność w wykonywaniu zadań
 • możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Wymagane dokumenty:
 • CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji Fundacji Sedlaka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)”.
 • kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Komplet dokumentów należy wysłać na adres e-mail biuro@fundacjasedlaka.pl w tytule wpisując „Aplikacja na stanowisko kustosza” do dnia 15.04.2021 r.

  Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@fundacjasedlaka.pl oraz pod numerem telefonu:
  519 415 103.