Rzeźba bł. Alicji Kotowskiej

O projekcie

Nazwa zadania: Alicja Piaśnicka

Kwota dofinansowania: 260 100 zł

Wkład własny: 28 900 zł

Źródło dofinansowania projektu:

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Opis projektu: Celem zadania jest popularyzacja postaw bł. s. Alicji Kotowskiej – postaci ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnej, wpisanej w brutalny okres czasów okupacji hitlerowskiej. Urodziła się w Warszawie, gdzie zdobyła solidne wykształcenie uniwersyteckie. Była siostrą zakonną i przełożoną Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie oraz dyrektorką tamtejszej szkoły, zamordowaną w Lasach Piaśnickich. Z Szkołą w Wejherowie związana była przez 5 lat. Według źródeł ostatni raz przed śmiercią widziano ją wchodzącą do samochodu ciężarowego trzymając za ręce grupkę dzieci żydowskich dodając im w ten sposób otuchy. Dzieło to ma za cel przybliżenie odbiorcy postaci błogosławionej z uwzględnieniem prowadzonej przez nią działalności edukacyjnej oraz kontekstu historycznego. Poprzez budowanie tożsamości narodowej wśród lokalnej społeczności, jak i wśród przyjezdnych odwiedzających te tereny podczas wakacji. Sprzyja także budowaniu tożsamości lokalnej ze względu na lokalny kult tej postaci. Istotnym jest aspekt edukacyjny projektu, dający możliwość późniejszego stworzenia ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem elementu rzeźby a także sama kreacja przestrzeni i podniesienie jakości estetycznej Parku Dworskiego Zamku w Krokowej. Zamek w Krokowej to kaszubska rezydencja, miejsce działalności m.in. Fundacji Sedlaka, skupiające ludzi sztuki i nauki, a także realizacji projektu edukacyno – kulturalnego „Piaśnica – kultura miejsca”, który od 2017 roku objął wsparciem kilka tysięcy osób – mieszkańców Pomorza i kraju, angażując w działania twórcze nawiązujące do historii Piaśnicy. Krokowa jest gniazdem rodowym jednego z najstarszych szlacheckich rodów pomorskich.

Autor rzeźby

Tomasz Sobisz to urodzony w Lęborku rzeźbiarz. Ukończył studia na ASP w Gdańsku, gdzie obecnie pracuje na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Jego rzeźbiarski dorobek realizacyjny został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, między innymi nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, nagrodą Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury, nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, nagrodą na I Triennale Sztuki Pomorskiej. W 2012 roku otrzymał Medal PRO PATRIA, a w roku 2014 został laureatem Skry Ormuzdowej oraz otrzymał Medal Senatu RP. Dorobek rzeźbiarski prezentował na wielu wystawach, między innymi w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2011) i w Gdańsku na wystawach indywidualnych: MEMORANDUM, STABILE (Gdańska Galeria Miejska, 2012) oraz BATTLEFIELD (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2015).


Źródło: zbrojowniasztuki.pl

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.