Sedlak Science Future

Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak był założycielem i kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Biologii Teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był twórcą polskiej bioelektroniki, idei elektronizacji człowieka jako Homo Electronicus, pojęcia wszechpróżni oraz elektromagnetycznej teorii życia i świadomości.

Przedmiotem zadania „Sedlak Science Future” jest digitalizacja około 20 dokumentów, zasób w który wchodzą: rękopisy, publikacje naukowe, artykuły, notatki, fotografie, dokumenty pochodzące z biblioteki i archiwum księdza profesora Włodzimierza Sedlaka znajdującej się w posiadaniu Fundacji Sedlaka. Zasób jest zdigitalizowany. Dzięki wirtualnej przestrzeni i sieci współpracy, zrzeszającej w ramach repozytorium cyfrowego także naukowców badających myśl Włodzimierza Sedlaka oraz jej aktualność, ma do niego dostęp szerokie grono odbiorców, co pozwoli im na zapoznanie się z innowacyjną myślą naukowca. Badacze jego myśli będą mogli dokonywać wymiany poglądów oraz popularyzować wiedzę w jednym wspólnym miejscu, do którego zarówno inni naukowcy, jak i społeczeństwo będą mieć nieograniczony, darmowy dostęp. Stan zachowania obiektów przeznaczonych do digitalizacji należy określić jako dobry.

Zapraszamy do obejrzenia strony!

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Kultura Cyfrowa”, realizowanego przez Departament Własności Intelektualnej i Mediów.