Uroczyste odsłonięcie rzeźby bł. Alicji Kotowskiej

11 listopada, ok. godz. 10:10 odbyło się uroczyste odsłonięcie rzeźby bł. Alicji Kotowskiej z Uczennicą autorstwa prof. Tomasza Sobisza. Dzieło stanęło przy Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej, dzięki dofinansowaniu programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odsłonięcie dzieła wpisane było w uroczyste Obchody Święta Niepodległości w Gminie Krokowa. Rzeźba została poświęcona przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Szlachetkę.  Podczas uroczystości, również Prezes Fundacji Sedlaka Aleksandra Pitra-Kox, z której inicjatywy powstał projekt, wygłosiła swoje przemówienie:

  •  Oddajemy Państwu pomnik Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej Zmartwychwstanki z Uczennicą oraz tablicę upamiętniającą Mieszkańców Gminy Krokowa – Ofiary Piaśnicy i II wojny światowej. Maria Jadwiga Kotowska urodzona 20 listopada 1899 roku w Warszawie, zamordowana 11 listopada 1939 roku w Lasach Piaśnickich. Od dziecka miała naturę bycia darem dla innych, w szkole, w rodzinie, pragnęła spełniać się jako lekarz, pomagać innym. Jej doświadczenia sanitariuszki podczas I wojny światowej, spowodowały, że zrozumiała ludzką, własną bezradność wobec wojny i śmierci. Nastąpiła rewizja życia duchowego. Alicja wstąpiła do klasztoru, ukończyła studia jako mgr. biologii i została dyrektorką szkoły Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie.  Aresztowana 24 października 1939 roku “za to że była Polką”. Była widziana jak z więzienia wejherowskiego 11 listopada jechała na śmierć, dodając otuchy grupce cygańskich lub żydowskich dzieci. W tym dniu zostało również zamordowanych kolejnych 314 osób. Jeszcze przed wojną podczas wizyty na cmentarzu siostra Alicja powiedziała do drugiej siostry: Czy to nie wszystko jedno, gdzie ciało będzie leżało? Chciałabym, aby nikt o mnie nie wiedział! Przecież chodzi o to, żeby móc połączyć się z Bogiem! A to jest wszędzie możliwe i we wszystkich okolicznościach! W Nim żyć, zatopić się jak kropla w oceanie Jego miłosierdzia – to wielkie moje pragnienie. Dlatego też Jej portret duchowy jest dla nas ważniejszy niż ten ziemski, materialny. Liczymy, że Pomnik Ofiar stanie się ważnym miejscem, które będzie stanowiło podstawę dalszych działań popularyzujących wśród społeczeństwa wiedzę o Piaśnicy, lokalnej i polskiej historii oraz możliwość kontemplacji tej historii w zderzeniu z rzeczywistością, zachowując charakter pamięci żywej Cmentarza Martyrium Piaśnickiego w Piaśnicy.

Serdecznie dziękujemy Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Księdzu Proboszczowi Sebastianowi Habowskiemu, Gminie Krokowa Panu Wójtowi Adamowi Śliwickiemu, Stowarzyszeniu Rodzina Piaśnicka, Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek z Wejherowa, a przede wszystkim Księdzu Infułatowi Danielowi Nowakowi – Kustoszowi Sanktuarium Piaśnickiego za współpracę oraz zaufanie. Pomysł ukazania Bł. Alicji z uczennicą w tej formie pochodzi od pani Dagmary Olejarz – Fundator Fundacji Sedlaka. Za koncepcję artystyczną i realizację odpowiedzialny jest pan Tomasz Sobisz – rzeźbiarz.

Wczorajsza uroczystość była owocem wielomiesięcznej pracy projektowej. Główną koncepcją projektu było stworzenie przestrzeni upamiętniającej dziedzictwo kultury polskiej, tożsamość narodową i patriotyzm przez realizację pomnika z brązu ukazującego postać bł. Alicji Kotowskiej z uczennicą, nawiązując do rzeźby występującej na ołtarzu w Lesie Piaśnickim. Postać zakonnicy jest niezwykle ważna z punktu widzenia społeczności lokalnej, wpisanej w brutalny okres czasów okupacji hitlerowskiej. W projekcie najważniejsze stało się ukazanie aspektu edukacyjnego życia męczennicy i roli nauczycielki jaką odegrała na pomorzu. Całe swoje życie poświęciła nauce i edukacji, co ma  wskazywać odbiorcom na wartość edukacji i nauki w życiu każdej jednostki. Początkowym dylematem prac koncepcyjnych było pytanie o wizerunek siostry Alicji. Uznano, że właściwy będzie wizerunek z okresu pracy na pomorzu i z czasu kiedy oddała życie w Lasach Piaśnickich.

Rzeźba jest już dostępna szerszemu gronu odbiorców, którzy mogą kontemplować dzieło sztuki.

Dofinansowanie: Projekt dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego