WOLONTARIAT W STOWARZYSZENIU “RODZINA PIAŚNICKA”

Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka” zajmuje się miejscem Pamięci Piaśnica, prowadzi działania ukierunkowane na inicjowanie i wspieranie projektów zmierzających do zachowania i upamiętnienia w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodego pokolenia wiedzy o Ofiarach tragedii piaśnickiej. Podejmuje inicjatywy edukacyjne, kulturalne, popularyzatorskie i promujące wiedzę o historii Polski. Stowarzyszenie dba o Miejsce Pamięci Piaśnica poprzez realizację projektów mających na celu renowację grobów w Lasach Piaśnickich, celem uhonorowania i upamiętnienia zmarłych w czasie II wojny światowej oraz stworzenia miejsca pamięci dla przyszłych pokoleń.

Do kogo jest skierowane ogłoszenie?

–  Uczniów szkół podstawowych, licealistów, studentów, dorosłych, seniorów

–  Zainteresowanych działaniem w obszarze historii i kultury polskiej 

–  Zainteresowanych współpracą przy organizacji wydarzeń oraz inicjatyw upamiętniających historię Piaśnicy

– Samodzielnych, dobrze zorganizowanych, odpowiedzialnych

Co oferujemy?

– Udział w wykładach, seminariach historycznych

– Nabycie wiedzy o historii Polski, Kaszub, historii związanej z Piaśnicą

– Nabycie doświadczenia przy organizacji wydarzeń i realizacji projektów

– Pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze

– Możliwość dalszej współpracy przy kolejnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie

– Wystawienie opinii o współpracy, rekomendacji

– Zaliczenie praktyk studenckich, stażu

Co robią wolontariusze Stowarzyszenia?

– Pomagają w organizacji wydarzeń

– Przygotowują materiały informacyjne dla uczestników wydarzeń

– Prowadzą działania w przestrzeni mediów społecznościowych i internetu

– Wspierają Stowarzyszenie w bieżących działaniach

Zgłoszenia | 

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@fundacjasedlaka.pl, w tytule maila wpisując „WOLONTARIAT STOWARZYSZENIE RODZINA PIAŚNICKA”. 

Szczegóły | 

Pytania prosimy kierować na adres: biuro@fundacjasedlaka.pl, sprawę prowadzi pani Karolina Miśkiewicz, tel. 519 415 103

Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli i informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)”.