Missa Pro Pace

Serdecznie zapraszamy na koncerty Missa Pro Pace 2021:

 • 14.08.2021 r., godz. 20.30, Żarnowiec Kościół pw. Zwiastowania Pana
 • 15.08.2021 r., godz. 20.30, Żarnowiec Kościół pw. Zwiastowania Pana
 • 18.08.2021 r., godz. 19.00, Jastarnia Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

W aranżacji Adama DIESNERA, pod dyrekcją Zofii GUZ wystąpią: Barbara LEWICKA – sopran, Tomasz FOPKE– baryton, Jakub KLEMENSIEWICZ – saksofon, Paweł WIŚNIEWSKI– akordeon, Patryk DOPKE – organy, Chór LUTNIA z LUZINA oraz Rybacka Orkiestra Dęta z JASTARNI

Dagmara OLEJARZ – koncepcja, Aleksandra PITRA-KOX – produkcja, Bodo KOX – współpraca

OPIS PROJEKTU | „Missa pro pace” – koncert dialogowy na sopran, baryton, chór mieszany, saksofon, akordeon, organy i orkiestrę dętą.  Tytuł „Missa pro pace” (tł. msza o pokój) nawiązuje do pierwszego zdania księgi cysterskich rękopisów z XV wieku, będących własnością skarbca Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu. Materiał źródłowy jest inspiracją i podstawą działania artystycznego. Twórcy, artyści i wykonawcy podjęli próbę nawiązania dialogu przeszłości (XV w.) z przyszłością (XXII w.) i znalezienia uniwersalnego języka porozumienia z odbiorcą. 

Na wykonanie koncertu „Missa pro pace” składają się elementy mszy pozostające ze sobą w dialogu wokalno – instrumentalnym: Introit, Kyrie, Gloria, Graduale, Alleluja, Credo, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei, Communio. Eksperyment poszerza działanie o improwizację muzyczną, interakcję z publicznością i zestawia łacinę z językiem kaszubskim. 

Podczas transkrypcji i studiów nad “Graduałem Żarnowieckim” odkryto ubytek tekstu w utworze “Gloria”, co było inspiracją do włączenia w opracowanie współcześnie powstałych tropów w języku kaszubskim – modlitwy o wstawiennictwo Matki Bożej w okresie pandemii autorstwa Tomasza Fopke. W koncepcji twórców jest symboliczne ukazanie dialogu Stwórcy i stworzenia w sercu kompozycji, w “Credo”, a na planie naukowym badanie zjawiska w skali mikro i makro. Doświadczenie wpisuje się w etap II badawczy projektu “System Wzajemnej Relacji”. 

Wydarzenie dedykowane jest pamięci ks. Krzysztofa Stachowskiego – proboszcza parafii w Żarnowcu, który zmarł 5 lutego 2021 roku.

 • ORGANIZATOR |
 • Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka
 • PARTNERZY |
 • Parafia Zwiastowania Pana w Żarnowcu
 • Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Jastarni 
 • Gmina Krokowa
 • Krokowskie Centrum Kultury
 • Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie
 • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Krokowa
 • Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu

UJĘCIE W SYSTEMIE WZAJEMNEJ RELACJI:

„Człowiek – ewolucyjny wynik zmian systemu elektromagnetycznego Ziemi i elektronicznej swej natury – wystąpił od niedawna, bo od niespełna pięćdziesięciu lat, jako partner geofizycznego środowiska w elektromagnetycznym przedziale. Ponieważ tempo zmian uzależnionych od kosmicznych relacji jest nieporównywalnie wolniejsze niż ingerencja techniczna, wobec tego nigdy w historii Ziemi żaden proces geofizyczny nie przebiegał tak radykalnie, jak obecna zmiana środowiska elektromagnetycznego. Najważniejsze w tym jeszcze, że zmiana dokonuje się totalnie a więc w skali planetarnej, a nie lokalnej, przy tym zauważa się zdecydowane przyspieszenie degradacji środowiska geofizycznego, czyli po stronie aktywności człowieka wyścig mocy, szerokości pasma i modulacji.” ks. prof. Włodzimierz Sedlak

„Koncert akustyczno – fotonowy w próbie ustalenia kwantowej komunikacji. Proces, w którym zawiera się tytuł koncertu to spontaniczna reakcja na środowisko, które zostaje wytworzone podczas trwania tego wydarzenia. Łączy się w tym informacja o nadawcy i odbiorcy oraz jej kwantowy odczyt. Zależność ta jest wynikiem działania człowieka na poziomie percepcji. Jako homoelectronicus człowiek jest w stanie zinterpretować docierające do niego bodźce i skonfrontować je ze sobąw celu uzyskania zamierzonego efektu. Działanie całego układu zdeterminowane jest bioelektronicznym punktem widzenia, gdzie to środowisko żyje i pulsuje.” Dagmara Olejarz (Dominik Kisiel)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.