O Fundacji

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka od 2007 roku zajmuje się działalnością w obszarach: nauki i edukacji oraz kultury i sztuki. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, krajoznawstwa oraz edukacji ekologicznej, a także działania zmierzające do podniesienia poziomu nauki, edukacji i oświaty. Realizując powyższe, Fundacja spełnia cele statutowe – podnoszenie świadomości bioelektronicznej człowieka w aspekcie materialnym, psychicznym i duchowym oraz propaguje treści związane z życiem i twórczością ks. prof. Sedlaka. 

Fundacja współpracuje z instytucjami kultury, nauki i edukacji, a także z artystami, twórcami i przedstawicielami kadry dydaktycznej oraz pracownikami naukowymi. W latach 2017-2020 Fundacja zrealizowała ponad 200 zdarzeń edukacyjno-kulturalnych skierowanych do odbiorców w każdej kategorii wiekowej i społecznej. Głównym założeniem jest działanie interdyscyplinarne. 

Fundacja Sedlaka zajmuje się również działalnością stricte naukową, m.in. realizując projekt „System wzajemnej relacji”, który bada relacje między organizmami żywymi.

Fundacja została powołana w celu :

  1. propagowania treści związanych z życiem i twórczością księdza profesora Włodzimierza Sedlaka,
  2. podnoszenia świadomości bioelektronicznej człowieka we wszystkich aspektach życia (materialnym, psychicznym, duchowym),
  3. prowadzenia wszechstronnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz krajoznawstwa i edukacji ekologicznej,
  4. prowadzenia wszechstronnych działań zmierzających do podnoszenia poziomu nauki, edukacji i oświaty.

Struktura Fundacji

Zarząd Fundacji:

Aleksandra Pitra-Kox – prezes

Rada Nadzorcza Fundacji:

Karolina Matuszewska

Michał Kobak

Stanisław Pora

Fundator Fundacji:

Dagmara Olejarz

Statut Fundacji