Nasze działania

Cele statutowe Fundacji są realizowane poprzez:

 1. współpracę z placówkami naukowymi  polegającą w szczególności na:
  • organizowaniu i współorganizowaniu konferencji, seminariów, sesji, wykładów, szkoleń i udziału w nich
  • prowadzeniu badań, doświadczeń, eksperymentów oraz wprowadzaniu innowacji
 2. współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami, polegającą na:
  • organizowaniu spotkań, klubów dyskusyjnych, zjazdów oraz wycieczek i także udziału w nich
  • organizowaniu wystaw, projekcji filmowych, spektakli teatralnych i udziału w nich
  • działalności eko- turystycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej
 3. współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami społecznymi, wyznaniowymi, świeckimi i innymi  w zakresie organizowania spotkań,tzw. „zielonych szkół”, plenerów artystycznych, gier, zabaw i innych

W zgodzie ze swoją misją Fundacja Sedlaka aktywnie angażuje się w działalność naukową, artystyczną i społeczną. Nasze działania mają za cel edukację i poszerzanie świadomości kulturalnej i artystycznej uczestników. Kontakt ze sztuką, a docelowo (współ)tworzenie jej jest wskazaniem alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu (zarówno dzieci jak i dorosłych), szeroko rozumianej integracji. Nawiązując do aspektów tradycji kaszubskiej we współpracy ze społecznością lokalną rozwijamy istniejące w kulturze wątki, mogące służyć uwrażliwieniu na sztukę przy jednoczesnym czerpaniu z tradycji i historii miejsca.

Projekty

Tydzień Akcji – Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy

Byliśmy organizatorami cyklicznego wydarzenia “Tydzień Akcji – Dla świata bez Czarnobyla i Fukuszimy”. Miało ono za cel uczczenie pamięci ofiar i bohaterów, którzy zginęli, by łagodzić skutki awarii. Jednocześnie pragnęliśmy zwrócić uwagę na pozytywne możliwości płynące ze stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach “Tygodnia Akcji” w 2016 roku odbył się Magiel Obywatelski o energii atomowej w Teatrze Polskim we Wrocławiu, koncert “Dla Przyszłości w 30 rocznicę” DomÓwka w Słupsku, premiera filmu ‚A nuclear story: Fukushima’ wraz z konferencją tematyczną i wystawą zdjęć w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, spotkania z likwidatorami i naocznymi świadkami tragedii w pięciu polskich województwach, a także spotkanie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej mieszkańców i aktywistów ekologicznych z likwidatorem z Czarnobyla – Volodymirem Strizhakiem wraz z interpretacją muzyczną. Ponadto w 2014 roku współorganizowaliśmy pobyt byłego premiera Japonii Naoto Kana wraz z delegacją ekspertów od Odnawialnych Źródeł Energii na Pomorzu.

Morze kultury – głębia sztuki

W 2017 roku prowadziliśmy warsztaty w ramach Projektu „Morze Kultury – Głębia Sztuki”  współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu była organizacja cyklu 56 wydarzeń kulturalnych służących ułatwianiu dostępu do kultury w nadmorskiej Gminie Krokowa, skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych, sprzyjających ich integracji. Zadanie polegało na realizacji w ciągu 7 miesięcy cyklu 48 warsztatów interdyscyplinarnych łączących: muzykę, teatr/performans, malarstwo, film, historię oraz 4 wyjazdów uczestników do najistotniejszych instytucji kultury i sztuki w województwie (Muzeum Narodowe w Gdańsku, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Filmowe w Gdyni, Teatr Szekspirowski w Gdańsku), tematycznie związanych z zagadnieniami warsztatów. Tematy organizowanych zajęć w każdym miesiącu odnosiły się ściśle do wydarzeń historii i kultury polskiej i kaszubskiej, a także do zagadnień i problematyki aktualnej i istotnej w każdej społeczności (patriotyzm, tolerancja, szacunek, relacje pokoleniowe i społeczne). Głównym rezultatem działań jest edukacja i aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz niwelowanie barier w dostępie do kultury, z wykorzystaniem potencjału miejsca i społeczności. Relacje z wydarzeń dostępne są na naszym profilu Facebook

Dyskusje kwantowe

Celem seminariów dyskusje kwantowe jest stworzenie niezależnej przestrzeni kulturalnej, w której swobodnie można wymieniać myśli o współczesnym świecie w kontekście przemian nowoczesnej sztuki, nauki i życia społecznego. Ich zamiarem jest wyjście sztuki i nauki w przestrzeń publiczną, rozmowa o tych zagadnieniach w przystępny sposób i uwzględnieniem wszystkich indywidualnych, międzykulturowych i interdyscyplinarnych kompetencji, prywatnych upodobań i wrażliwości. Projekt znosi arbitralny podział na naukę, sztukę i życie. Zapowiada wyjście sztuki i nauki w żywy obieg społeczny, w miejską przestrzeń Trójmiasta, jego przestrzeń publiczną. Rzecz w tym, by przestać rozumieć sztukę i naukę wyłącznie elitarnie – w znaczeniu bycia w zamkniętym środowisku twórców i badaczy; pojęcie elitarności zaś odnieść do wysiłku i pytań, jakie w stronę tych dziedzin stawiamy – o sens życia i tworzenia. Bez nadużywania specjalistycznej wiedzy mają one uaktywnić widza, rozwinąć jego kompetencje kulturowe, otworzyć na sztukę krytycznego myślenia, uruchomić jego odbiorczy, twórczy potencjał.

Udział w konferencjach

 • Seminarium „Ściganie i karanie zbrodni nazistowskich w polskim i niemieckim porządku prawnym na przykładzie Zbrodni w Lasach Piaśnickich”
 • W maju 2017 roku podczas V Międzynarodowego Sympozjum: Mechanizmy zachowania zwierząt i sposoby ich modelowania organizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Fundacja prezentowała System Wzajemnej Relacji autorstwa Dagmary Olejarz 
 • W marcu 2017 roku Fundacja wzięła udział w IV Sabacie Czarownic – konferencji popularnonaukowej w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
 • W październiku 2014 roku Fundacja uczestniczyła w Pikniku Energetycznym w Zamku w Krokowej, a w czerwcu 2011 roku na Konferencji NEW (Nauka Etyka Wiara) Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki w Dobieszkowie koło Łodzi
 • Fundacja wzięła udział w II Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym „Placówki penitencjarne w procesie readaptacji społecznej skazanych. Fakt czy mit?” zorganizowanym przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Koncerty, wystawy, happening, ekoFundacja 

 • Święto wiosny – cykliczne wydarzenie organizowane w Zamku w Krokowiej. Spotkanie urozmaicają współorganizowane przez nas wernisaże, performancy i koncerty
 • W listopadzie 2017 roku zorganizowaliśmy wieczór poetycki Haiku na Kaszubach w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, skupiający się wokół polskiej i kaszubskiej poezji HAIKU
 • W czerwcu 2016 roku Fundacja zaangażowała się w Piknik Rodzinny dla Puckiego Hospicjum. Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczyli w warsztarach artystycznych, a także innych atrakcjach zorganizowanych na Zielonej Plaży
 • Ścinanie Kani – performance organizowany we współpracy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Teatru Zymk, Chóru Lutnia i Fundacji Sedlaka
 • Argentyński zespół 3-0-3 Tango Fusion w towarzystwie Kaszubskich muzyków w dniu 16.06.2015 roku zagrał koncert w Zamku w Krokowej na zaproszenie naszej Fundacji
 • ekoFundacja – W czerwcu 2015 roku w siedzibie Fundacji, w Krzeczynie, odbyło się spotkanie sympatyków ekowiosek i ekofilozofii. Spotkaniu towarzyszył wykład Włodzimierza Zylbertala. Z kolei w lipcu, podczas wakacyjnego spotkania poruszany został temat idealnego miejsca i sposobu życia
 • 18 kwietnia 2014roku  w siedzibie Fundacji w Krzeczynie odbył się Performance & Wernisaż  trwającej przez miesiąc wystawy malarstwa Mai Zahorskiej Berkano i Macieja Bibersteina
 • W listopadzie 2011 roku w siedzibie Fundacji odbyły się warsztaty astrologiczne z Jarosławem Gronertem, które zostały ufundowane przez Dagmarę Olejarz
 • 5 kwietnia 2008 roku W Fundacji im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w Krzeczynie odbył się koncert muzyki hip- hop i rap. Poprzedzony był on spotkaniami w siedzibie Fundacji. Zainteresowani poznali terapię dźwiękiem oraz wpływ rezonansu akustycznego na organizm ludzki

Fundacja nagradza

Kilkukrotnie nagradzaliśmy laureatów konkursu wiedzy o Sedlaku organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej – fundując tygodniowy pobyt w Ośrodku KOTWICA nad morzem piętnastu najlepszym uczestnikom konkursu. W 2015 roku nagrodziliśmy laureatów drugiego miejsca w konkursie “Fireshow OFCA”. Z kolei w 2014 roku ufundowaliśmy nagrodę dla Julii Gryszyn / Gimnazjum nr 2 Sopot za pracę „Odezwa do narodu potępiająca propagowaną w ostatnich latach budowę elektrowni atomowej na Pomorzu w klimacie odezwy Stefana Żeromskiego dotyczącej budowy portu w Gdyni.” w konkursie „Wiatr od morza” Stefanowi Żeromskiemu na 150 urodziny.

Fundacja pomaga

 • W 2016 roku przekazaliśmy obrazy Macieja Bibersteina na aukcję organizowaną podczas Balu charytatywnego Rotary dla hospicjum w Łodzi
 • Wspólnie z Cafe Sputnik zorganizowaliśmy zbiórkę prezentów dla Dzieci ze Szpitala w Oleśnicy i Domu Dziecka
 • Od kilku lat aktywnie wspieramy działania zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia “Rodzina Piaśnicka”