Morze kultury – głębia sztuki 2023

Morze kultury - głębia sztuki

O projekcie

Celem projektu jest organizacja cyklu 20 wydarzeń kulturalnych służących ułatwianiu dostępu do kultury w Gminie Krokowa i Krzeczyn, skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych, sprzyjających ich integracji. Zadanie polega na realizacji warsztatów interdyscyplinarnych łączących: muzykę, teatr, malarstwo, film, historię, występów artystycznych oraz wyjazdów uczestników do najistotniejszych państwowych instytucji kultury i sztuki w woj., tematycznie związanych z zagadnieniami warsztatów. Tematy zajęć w każdym miesiącu odnoszą się ściśle do wydarzeń historii i kultury polskiej i lokalnej, a także do problematyki aktualnej i istotnej w każdej społeczności (patriotyzm, tolerancja, szacunek, relacje pokoleniowe i społeczne). Głównym rezultatem działań jest edukacja i aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz niwelowanie barier w dostępie do kultury, z wykorzystaniem potencjału miejsca i społeczności. To trzecia edycja projektu.

Dofinansowanie