Morze kultury – głębia sztuki

Celem projektu jest organizacja cyklu 18 wydarzeń kulturalnych służących ułatwianiu dostępu do kultury w Gminie Krokowa i Krzeczyn, skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych, sprzyjających ich integracji. Zadanie polega na realizacji 14 warsztatów interdyscyplinarnych łączących: muzykę, teatr, malarstwo, film, historię, 1 występu artystycznego oraz 3 wyjazdów uczestników do instytucji kultury i sztuki w woj., tematycznie związanych z zagadnieniami warsztatów. Tematy zajęć w każdym miesiącu odnoszą się ściśle do wydarzeń historii i kultury polskiej i lokalnej, a także do problematyki aktualnej i istotnej w każdej społeczności (patriotyzm, tolerancja, szacunek, relacje pokoleniowe i społeczne). Głównym rezultatem działań jest edukacja i aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz niwelowanie barier w dostępie do kultury, z wykorzystaniem potencjału miejsca i społeczności. To trzecia edycja projektu.

OPIS TEMATYKI|
Tematy realizowanych zajęć będą odnosiły się ściśle do wydarzeń historii i kultury polskiej oraz lokalnej, a także będą twórczo wykorzystywały i upowszechniały zasoby narodowego dziedzictwa kulturowego:warsztaty nawiązujące do bitwy pod Świecinem;

warsztaty teatralne „Jutrzenka” – teatralna adaptacja sztuki Wojciecha Stamma pt. „ZMIERZCH” grana w konwencji teatru marionetkowego.;

-warsztaty historyczne dotyczące historii Ofiar Piaśnicy oraz Zbrodni Piaśnickiej – masowego mordu hitlerowców na ludności lokalnej, która miała miejsce w Lasach Piaśnickich i rozpoczęła się w październiku 1939, trwając do kwietnia 1940. Był to pierwszy masowy mord na ludzkości (12-14 tys. ofiar) podczas II wojny światowej.

warsztaty historyczne – Garnizon Gdańsk, historia zamku w Krokowej i działalność Luizy von Krockow;

warsztaty filmowe – Tożsamość miejsca (Święto Flagi Kaszubskiej i kino przyszłości);

warsztaty związane tematyczne z Dniem Niepodległości – rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918.

Oprócz określonej tematyki poruszanej w projekcie, warsztaty będą obejmowały zagadnienia interesujące zarówno dla osób o zainteresowaniach humanistycznych jak i ścisło – przyrodniczych, a także łączących się z kulturą i sztuką. Zagadnienia poruszane podczas zajęć: tolerancja, niepodległość, patriotyzm, szacunek, wielokulturowość, wielowątkowość, relacje kulturowe i społeczne są aktualne i istotne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem.

OPIS IDEI PRZEWODNIEJ ZADANIA|
Ideą przewodnią zadania jest założenie, że sztuka i kultura nie powinna być prezentowana wyłącznie w odizolowanych i hermetycznych warunkach (galerie, teatry, etc.), ale powinna towarzyszyć człowiekowi w dniu codziennym, przede wszystkim pobudzać do go myślenia i być dla niego ścieżką twórczych poszukiwań. Tym samym – wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności – ideą projektu jest ułatwienie dostęp do kultury i sztuki, a także twórcza inspiracja i aktywizacja do działań w życiu kulturalnym.

Terminarz spotkań 2022|

 • 25.05.2022 – Warsztaty historyczne z p. Teresą Fikus-Mach;
 • 01.06.2022 – Warsztaty rzeźbiarskie p. Józef Semmerling;
 • 02.06.2022 – Warsztaty historyczne z p. Teresą Fikus-Mach;
 • 14.08.2022 – pokaz rekonstrukcji historycznej Garnizon Gdańsk;
 • 15.08.2022 – Warsztaty historyczne z Bractwem Rycerskim spod Nordowej Gwiazdy;
 • 16.08.2022 – Pokaz spektaklu marionetkowego „Jutrzenka” w reż. Pawła Pawlika;
 • 17.08.2022 – Warsztaty reżyserskie z p. Pawłem Pawlikiem;
 • 17.08.2022 – Warsztaty filmowe z p. Jakubem Kamieńskim i p. Katarzyną Adamczyk;
 • 18.08.2022 – Warsztaty reżyserskie z p. Andrzejem Sipajło;
 • 27.10.2022 – Warsztaty plastyczne;
 • 28.10.2022 – Warsztaty muzyczne;
 • 12.11.2022 – Warsztaty na Zamku w Krokowej;
 • 12.11.2022 – Warsztaty historyczne z dr Danutą Dettlaff;
 • 12.11.2022 – Warsztaty graficzne z p. Jagodą Lezner;
 • 12.11.2022 – Warsztaty filmowe z p. Bodo Koxem;
 • 23.11.2022 – Wyjazd do Teatru;
 • 07.12.2022 – Wyjazd do kina w Rumii;
 • 16.12.2022 – Wyjazd do Wejherowskiego Centrum Kultury

Galeria zdjęć |

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.