Onirica 2020

Projekt polega na realizacji  materiału łączącego prelekcję tematyczną i panel dyskusyjny na temat m.in. filmów: „Angelus”, „Młyn i Krzyż” i „Onirica” w reżyserii Lecha Majewskiego. Poprzez stworzenie  niekomercyjnej oferty kulturalnej wykorzystującej ambitny repertuar filmowy oraz reprezentującej wysoki poziom artystyczny, stworzona przestrzeń wspiera rozwój kultury filmowej, promuje wiedzę na temat osiągnięć kinematografii oraz jej roli we współczesnej kulturze.

Przedsięwzięcie ze względu na dobór ambitnego repertuaru i wybitnych twórców zaproszonych do współpracy z jednej strony opiera się o tradycję i niekwestionowaną pozycję w środowisku filmowym, ale jego realizacja w innowacyjnej formie prezentacji nadaje charakter niszowy – jest alternatywą dla oferty kultury masowej/ mainstreamu.

W wybranym repertuarze za pomocą języka filmowego odbiorca ma możliwość wrócić do klasyków literatury (Dante Alighieri), malarstwa (Pieter Bruegel), filozofii (Martin Heidegger), przekazu biblijnego i skonfrontować tę symbolikę z wydarzeniami historycznymi w dziejach świata oraz Polski. Poruszana tu m.in. opowieść o poszukiwaniu sensu życia w świecie pozbawionym nadziei oraz uniwersalnej miłości i duchowości, która tę nadzieję daje, o oswajaniu rozpaczy po starcie, samotności i alienacji w otaczającym, pełnym sztuczności świecie i odniesienie do kataklizmów przyrody – powódź w Polsce w 2010 roku oraz katastrofy smoleńskiej – wypadku samolotu z przedstawicielami państwa polskiego w 2010 roku („Onirica”); nawiązanie do męki i ukrzyżowania Chrystusa wraz z motywami biblijnymi w zestawieniu z cierpieniem Frandrii uciskanej przez Hiszpanów w XVI w. („Młyn i Krzyż”); obrona poetyckiej, metafizycznej wrażliwości i wyobraźni, poszukiwania tajemnicy i sensu, obrona człowieka przed materializmem i totalitaryzmem w odniesieniu do prawdziwych motywów zdarzeń i komunistycznej historii z lat 50. XX w. na Śląsku („Angelus”). Zagadnienia obejmują szeroki kontekst kulturowy i społeczny.

Koncepcja: Aleksandra Pitra – Kox

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.   

MKiDN_.jpg