Missa Pro Pace

Missa_Pro_Pace

Wydarzenie jest dialogiem muzyki dawnej i współczesnej: XV-wiecznych graduałów cysterskich wykonanych śpiewem chóralnym z muzyką organową i improwizacją muzyczną współczesnych trendów.

Tytuł „Missa pro pace” (tł. msza o pokój) nawiązuje do pierwszego zdania księgi cysterskich rękopisów z XV wieku, będących własnością skarbca Opactwa
Benedyktynek w Żarnowcu. Materiał źródłowy jest inspiracją i podstawą działania artystycznego. Twórcy, artyści i wykonawcy podjęli próbę nawiązania dialogu przeszłości (XV w.) z przyszłością (XXII w.) i znalezienia uniwersalnego języka porozumienia z odbiorcą. Na wykonanie utworu „Missa pro pace” składają się elementy mszy pozostające ze sobą w dialogu wokalno – instrumentalnym: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus dei. Eksperyment poszerza działanie o interakcję z publicznością i prezentację Hymnu do Matki Bożej Swarzewskiej wykonanego wspólnie z uczestnikami koncertu.

Dotychczas zrealizowano koncerty:

17.08.2019 Żarnowiec

26.10.2019 Żarnowiec

29.07.2020 | Jastarnia

15.08.2020 | Żarnowiec

18.08.2020 | Warszawa

14.08-15.08.2021 r., 18.08.2021 r. | Żarnowiec, Jastarnia

15.08.2022 r. | Koncert w Żarnowcu

05.11.2022 r. | Koncert w Toruniu

15.08.2023 r. | Koncert w Żarnowcu